• Türkçe

Şirketlere ve Girişimcilere Proje Yazımı

İş kurmak, iş geliştirmek, yeni yatırımlar yapmak üzere olan girişimci ve işletmelerin KOSGEB, Kalkınma Ajansı, TKDK ve bir benzeri kurumlardan fon almaları için iş planı ve proje hazırlıyoruz.
Üyelerini rekabetçi kılmak, AB uyum sürecinde rol alarak ilin ve bölgenin sürdürülebilir gelişimine katkı vermek isteyen meslek odaları başta olmak üzere kar amacı gütmeyen kurumlara Kalkınma Ajansı ve AB Programları (Rekabetçi Sektörler Programı, AB İnsan Kaynaklarının Geliştirilmesi OP gibi) proje başvuru dosyalarını hazırlıyoruz. 
Üyelerini rekabetçi kılmak, AB uyum sürecinde rol alarak ilin ve bölgenin sürdürülebilir gelişimine katkı vermek isteyen meslek odaları başta olmak üzere kar amacı gütmeyen kurumlara Kalkınma Ajansı ve AB Programları (Rekabetçi Sektörler Programı, AB İnsan Kaynaklarının Geliştirilmesi OP gibi) proje başvuru dosyalarını hazırlıyoruz. Denizli ABİGEM geniş bir eğitim danışmanlık yelpazesinde hizmet verebilmesiyle birlikte son dönemde yoğun olarak sağladığı hizmetler;

•KOBİ’lerin Rekabet Edebilirliğini Teşvik Etmek İçin Eğitim Ve Danışmanlık,
•Girişimciler ve KOBİ'lere İş Danışmanlığı (Denizli-Aydın-Muğla)
•Uygulamalı Girişimcilik Eğitimleri,
•Hibe Ve Destek Mekanizmalarını Yaygınlaştırılması Kapsamında AB, KOSGEB, GEKA Ve TKDK Proje Yazma Ve Yürütme Danışmanlığı,
•Proje Hazırlama Ve Yürütme Eğitimleri,
•Kurumların Üye Ve Personeline Yönelik Eğitimler, 
•Kurumlar Ve İşletmeler İçin Anket Hazırlama Ve Uygulama
•Kümelenme Projeleri Danışmanlığı
•Sektörel / Bölgesel Stratejik Planların Hazırlanması
hizmetleridir.
Ürün Kategorileri

Şirketlere ve Girişimcilere Proje Yazımı

İş kurmak, iş geliştirmek, yeni yatırımlar yapmak üzere olan girişimci ve işletmelerin KOSGEB, Kalkınma Ajansı, TKDK ve bir benzeri kurumlardan fon almaları için iş planı ve proje hazırlıyoruz.